• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Természetvédelmi kezelési tervek

A természetvédelmi törvény előírja, hogy természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni minden védett természeti területre. A kezelési terv tartalmi és formai követelményeit a 30/2001. (XII.28.) KöM rendelet szabályozza. Egy természetvédelmi kezelési terv három fő fejezetre tagolódik, az a-fejezet a terület általános jellemzőit tartalmazza, a b-fejezetben található a terület kezelésére vonatkozó korlátozások, előírások és tilalmak részletes leírása, a c-fejezet pedig a részletes kezelési terv rövidített változata, s egyben a kezelési tervet elfogadó rendelet jogszabályi melléklete.

A természetvédelmi kezelési terv főbb fejezetei:

A fejezet

 • 1. Általános információk
  • 1.1. Összefoglaló adatok - a tervezési terület azonosító adatai
  • 1.2. A tervezési terület rendeltetése
  • 1.3. A tervezési terület jogi helyzete
  • 1.4. A tervezési terület elhelyezkedése, határai
  • 1.5. Tulajdonosi, birtokviszonyok, használati jogok
  • 1.6. A tervezési területre vonatkozó tervezési és egyéb előírások
  • 1.7. A természetvédelmi kezelés szervezete és infrastruktúrája
 • 2. Leírás
  • 2.1. Környezeti jellemzők
  • 2.2. Biológiai jellemzők
  • 2.3. Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzők
  • 2.4. Táji értékek
  • 2.5. Adatbázisok

B fejezet

 • 3. Célkitűzések meghatározása
  • 3.1. A tervezési terület természetvédelmi jelentőségének kiértékelése
  • 3.2. A tervezési terület legfontosabb természeti értékeinek meghatározása
  • 3.3. Ideális kezelési célkitűzések
  • 3.4. Korlátozó és veszélyeztető tényezők
 • 4. Gyakorlati célkitűzések, stratégiák és feladatok meghatározása
  • 4.1. Gyakorlati célkitűzések
  • 4.2. Természetvédelmi stratégiák
  • 4.3. Kezelési feladatok
 • 5. Munkaterv
 • 6. A természetvédelmi kezelési terv végrehajtásának ellenőrzése és a terv felülvizsgálata

C fejezet

(jogszabályi melléklet)
 • 7. A természetvédelmi kezelési terv

A kezelési tervek részét képezik a különböző mellékletek is (bibliográfia, fajlisták, térképek, stb.).

A elkészült kezelési tervet egyeztetni (véleményeztetni) szükséges az adott területen érintett összes hatósággal, földtulajdonossal, s nyilatkozataikat minden esetben kötelező jelleggel kell figyelembe venni a rendelet megalkotásakor. Véleményeltérés esetén meg kell kísérelni a különböző álláspontok egyeztetését, s a kezelési terv - az eltérő nyilatkozat(ok)nak megfelelően - kiegészítésre, vagy átdolgozásra kerül. Az elfogadott kezelési terv miniszteri rendeletben kerül kihirdetésre.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén három védett területnek már rendeletben is elfogadták a kezelési tervét (Sóshartyáni Hencse-hegy TT, Bükki Nemzeti Park felsőtárkányi bővítése, Hevesi Füves Puszták TK).

Utolsó módosítás: 2005. december 15., 10:18