• Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
 • Tel: 36/411-581 Fax: 36/412-791
 • Email: titkarsag@bnpi.hu

Barlangtúrák és barlangok kutatásának engedélyeztetése

1.1. Barlangtúrák feltételei a Bükki Nemzeti Park területén

A Bükk-hegységben nyíló közel 1100 barlang közül a 13/1998.(V.6) KTM rendelet alapján jelenleg 37 db a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható.

A többi üreg - a természetvédelmi és életvédelmi előírások betartásával! - szabadon látogatható, kivéve, ha fokozottan védett területen nyílik és turistaút közvetlenül nem vezet hozzá. Ebben az esetben a területre való belépéshez az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye szükséges (3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Fax 46-517-399).

A turistautak által megközelíthető barlangokat is beleszámítva, a fokozottan védett területen nyíló üregek száma meghaladja a 400-at. A fokozottan védett területeket az újabb turistatérképek külön jelölik.

A vagyonkezelői hozzájárulással látogatható barlangok köre a Bükkben:

 1. Anna-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok);
 2. Balekina-barlang;
 3. Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (két lezárt bejárattal);
 4. Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang;
 5. Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang;
 6. Bronzika-barlang;
 7. Diabáz-barlang;
 8. Diósgyőr-tapolcai-barlang (a fürdő céljára nem hasznosított szakaszok);
 9. Esztáz-kői-barlang;
 10. Fecske-lyuk;
 11. Fekete-barlang;
 12. Garadna-forrásbarlang;
 13. Gyurkó-lápai-barlang (barlangtúra október 15.-étől április 15.-ig nem engedélyezett!);
 14. Hajnóczy-barlang;
 15. Három-kúti-barlang;
 16. Hillebrand Jenő-barlang;
 17. István-lápai-barlang;
 18. Jáspis-barlang;
 19. Kis-kőháti-zsomboly (barlangtúra október 01.-étől május 31.-ig nem engedélyezett!);
 20. Kő-lyuk;
 21. Lilla-barlang;
 22. Létrási-vizesbarlang;
 23. Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang;
 24. Nagykőmázsa-oldali-zsomboly;
 25. Pénz-pataki-víznyelőbarlang;
 26. Spejzi-barlang;
 27. Szalajka-forrásbarlang;
 28. Szamentu-barlang;
 29. Szeleta-zsomboly;
 30. Szent István-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok);
 31. Szepesi-Láner-barlangrendszer (két lezárt bejárattal);
 32. Szirén-barlang;
 33. Tatár-árki-barlang (látogatási korlátozás, védett területen kívül);
 34. Vár-tetői-barlang;
 35. Vesszős-gerinci-barlang;
 36. Vénusz-barlang;
 37. Viktória-barlang;

Előbbieken kívül, a területre való belépéshez szükséges hatósági engedélyt (Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatásköre) be kell szerezni a következő, ismertebb barlangok esetében:

 • Tar-kői-kőfülke;
 • Peskő-barlang;
 • Petényi-barlang;
 • Három-kúti-barlang;

Az engedéllyel látogatható barlangok köre a Mátrában:

 1. Csörgő-lyuk;

Az engedéllyel látogatható barlangok köre a Cserhát-hegységben:

 1. Felsőpetényi-barlangok
 2. Nézsai-víznyelőbarlang

Az engedéllyel látogatható barlangokba túraengedélyt az a személy kaphat, aki barlangi túravezetői, vagy barlangi kutatásvezetői igazolvánnyal rendelkezik. Az igazolványokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium állítja ki, a jogszabályban meghatározott tematikájú 200 (túravezetői), ill. 300 órás (kutatásvezetői) tanfolyamokat sikeresen elvégzett személyek részére.

A természetes üregekben a bejáráson kívül mindenfajta tevékenység engedélyhez kötött, pl. barlangból eltávolítani eldobott szeméten kívül semmit nem szabad. A szabadon látogatható barlangok többségének látogatásához emellett speciális ismeretekre és felszerelésre van szükség, emiatt ajánlott szervezett keretek között lebonyolítani a túrákat, melynek lehetséges módja barlangkutatóegyesületekkel felvenni a kapcsolatot. Kellő ismeretek hiányában ugyanis a túrázók a természeti értékeken kívül önmagukat is veszélybe sodorhatják!

A túrákra vonatkozó előírások az adott barlang kezelési tervében kerültek kidolgozásra, melyek az alábbiak figyelembevételével kerültek meghatározásra:

 • a barlang bármilyen halmazállapotú kitöltésének és képződményeinek sérülékenysége;
 • a barlang élővilága;
 • a járatok kiterjedése, mérete, a bejáráshoz szükséges időtartam;
 • a járatok bejárásának nehézségi szintje, szükséges felszerelések (résztvevők felkészültsége szempontjából fontos);
 • különleges körülmények, objektív balesetveszély (vízbetörésveszély, omlásveszély, CO2 jelenléte a légtérben stb.);
 • a barlangokra eső emberi hatások, terhelések időbeli és térbeli széthúzása (létszámkorlátozás, napi, heti és éves túrák számának korlátozása);
 • barlangi baleset bekövetkezésének megelőzése.

1.2. Barlanglátogatási engedélykérelmek formai és tartalmi követelményei

A Bükk hegység és azon belül a Bükki Nemzeti Park területén nyíló engedéllyel látogatható barlangok 2006. január 01.-től az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával történhet. Lényeges változás az elmúlt közel tíz év gyakorlatához képest, hogy a kérelmek nem hatósági eljárás során kerülnek elbírálásra. A kérelmet azonban a korábbiakhoz hasonló tartalommal szükséges beadni a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságra.

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében az alábbiaknak megfelelő túraengedélykérelmeket ajánlott benyújtani.

 • A túraengedélykérelmet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz szükséges benyújtani (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3301 Pf. 116. Fax 36/412-791);
 • A kérelemben meg kell adni:
  • a látogatás időpontját (a túrák barlangonkénti napi lebontását);
  • a résztvevők létszámát;
  • a látogatás célját és útvonalát;
  • a felelős túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői engedélyének számát;
  • Amennyiben több napos túraprogramot tervez a kérelmező, akkor meg kell adni a lefoglalt szálláshely címét;
  • Ajánlott a kérelmet előkészítő ügyintéző elérhetőségét megadni (mobiltelefon száma), amelyen napközben elérhető;
  • Ajánlott faxszám megadása is, melyre a hozzájárulás sürgősség esetén a postázás mellett elküldhető;
 • Bármilyen kérdés, probléma esetén a 46/533-432 telefonszámon keressék barlangtani felügyelőnket, vagy a BNPI titkárságot 36/411-581 telefonszámon.

A barlangkulcsokat a felelős túravezető veheti fel, bonyolíthatja le az átvételi jegyzőkönyv kitöltése után, a lillafüredi Szent István-barlang jegypénztárában (46-334-130). A kulcsfelvételnél a túravezető személyazonosságát igazolni kell. A barlangtúrákkal kapcsolatos bármilyen nem várt eseményt a nemzeti park barlangtani felügyelőjének haladéktalanul jelezni kell (36-411-581, 46-533-432).

1.3. Barlangok kutatásának feltételei

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998 (V.6) KTM rendelet részletesen foglalkozik a kutatás feltételrendszerével. Ezen túl a nemzeti park igazgatóság által elkészített kezelési tervek további konkrét kezelési irányelveket fogalmaznak meg barlangi kutatásokra vonatkozóan.

Egyes régészeti szempontból jelentős barlangok feltáró kutatása régészeti ásatással egybekötötten végezhető. A régészeti ásatást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adja ki, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ("zöld hatóság") által kiadott barlangkutatási engedélytől független hatósági eljárás során.

A barlangokban mindenfajta tevékenység engedélyhez kötött, pl. onnan eltávolítani az eldobott szeméten kívül semmit nem szabad. Barlangok feltáró, és egyéb kutatása kizárólag a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye alapján végezhető. Az engedélyezési eljárásban közreműködik az illetékes nemzeti park igazgatóság.

Az engedélykérelmet az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez kell benyújtani, az előírásoknak megfelelő tartalommal. A kérelemhez mellékelni kell a részletes kutatási tervet. A hatósági eljárás során a működési területe alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság közreműködik a döntés előkészítésben. A kutatási céllal bonyolított túrákra a barlangtúrákra vonatkozó szabályok és előírások érvényesek.

A kérelemben megjelölt kutatásvezetőnek ill. általában helyettesének kutatásvezetői igazolvánnyal kell rendelkeznie.

A gyors ügyintézés elősegítése érdekében az alábbiaknak megfelelő kutatási engedélykérelmeket ajánlott benyújtani.

 • A kutatási engedélykérelmet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez szükséges benyújtani (3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Fax 46-517-399);
 • Ha a kérelmező magánszemély, 5000 Ft államigazgatási eljárási illetéket kell lerónia (2006. február 01.-én érvényben lévő eljárási illeték);
 • Ha a kérelmező jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, mely illetékmentességre jogosult, erről a szervezetnek nyilatkoznia kell. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes illetékmentességről szóló nyilatkozatnak meg kell felelnie az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak, vagyis tartalmaznia kell, hogy a szervezet - a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában - társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett. Egyesületi szakosztály esetén az egyesület jognyilatkozatra jogosultja által tett illetékmentességi nyilatkozat szükséges.
 • A kérelemben meg kell jelölni
  • a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét);
  • a kutatásvezető nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát;
  • a kutatásvezető-helyettes nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát;
  • a tervezett kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet;
  • a kérelemhez csatolni kell a kutatásvezető és helyettese nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról;
 • Ajánlott a beadott kérelem ügyintézőjének elérhetőségét megadni (mobiltelefon száma), melyen adategyeztetés szükségessége esetén napközben elérhető;
 • Fontos a cím pontos megadása.;
 • Bármilyen kérdés, probléma esetén a 46/517-332 telefonszámon keressék a KTVF természetvédelmi ügyintézőjét.

Utolsó módosítás: 2006. február 1., 10:37